Huisregels (onze Normen & Waarden)

Huisregels (onze Normen & Waarden)

Volleybalvereniging Makkum doet er alles aan een gezellig en veilig sportklimaat te creëren.
Maatregelen worden genomen om vervelende situaties te voorkomen, zoals bijvoorbeeld het actief communiceren van normen en waarden . Hieronder worden gedragsregels genoemd die voortvloeien uit onze waarden en normen en tevens in lijn zijn met de NeVoBo gedragscode.

Natuurlijk moeten normen en waarden en hoe we met elkaar omgaan, gedragen worden door de leden zelf. Door het goede voorbeeld te geven en kaders te stellen proberen we dit te waarborgen. Lid zijn van Volleybalvereniging Makkum betekent dat je instemt met en je houdt aan de regels, zoals hieronder beschreven. Het bestuur behoudt zich het recht voor om bij overtreding en/of het niet volgen van onderstaande regels disciplinair in te grijpen. Dit kan ook betekenen een waarschuwing, schorsing of zelfs royeren als lid.

Volleybalvereniging Makkum is huurder van de sportzaal. Dit betekent dat een ieder zich houdt aan de daar geldende huisregels. 

Normen & Waarden, Respect & Veiligheid: binnen de vereniging behoren alle leden en
bezoekers zowel in als buiten het veld iedereen met respect te behandelen. Hieronder behoort ook het creëren van een veilig sportklimaat, waarbij een ieder zich thuis en veilig voelt.
Openheid en Toegankelijkheid; we streven naar een vereniging te zijn die toegankelijk is voor een brede groep mensen uit de omgeving van Makkum en omstreken. We zijn een transparante volleybalvereniging waarbij het beleid, de kernwaarden en kerndoelstellingen voor iedereen inzichtelijk zijn. Door middel van elkaar positief aanspreken en van feedback te voorzien, behouden we een prettige sfeer.
Boeien & (Ver) binden; we streven er naar een grote mate van verbondenheid te creëren tussen leden en betrokkenen onderling, door samen te werken, activiteiten te organiseren en alle volleybal activiteiten zoveel als mogelijk te centraliseren in één accommodatie. We willen een wij-gevoel creëren.
Sportief presteren: naast het waarborgen van de breedtesport willen we ook zeker graag onze ambities waarmaken door op een zo hoog mogelijk niveau te acteren. Dit altijd met behoud van een sportieve houding.
Samenwerken: samenwerken binnen de vereniging om de vereniging draaiende te houden en een mooie en aantrekkelijke plek te bieden voor iedereen die volleybal een warm hart toedraagt. Dit betekent dat elk lid op zijn tijd de handen uit de mouwen moet steken. De inzet van vrijwilligers is onmisbaar binnen de vereniging. Gedragsregels voor Spelers, Ouders en Trainers /Coaches Bovenstaande waarden en normen leiden tot de volgende concrete gedragsregels.

Spelers/speelsters Wat wordt gewenst als gedrag?

Fair-play tijdens en na training en wedstrijd, d.w.z.:

● Wij zijn gastheer tegenover het team dat ons bezoekt, wij stellen ons dienstbaar op bij problemen of onduidelijkheden die het team heeft;
● Respect voor de tegenstander, correcte houding, geen intimidatie (in zoverre niet het gevolg van een kwaliteitsverschil);
● Eerlijkheid, ook wanneer niet in eigen voordeel;
● Ieder teamlid op gelijke wijze en met respect benaderen;
● Betrokkenen en omstanders met respect benaderen (wees beleefd tegen de scheidsrechter en spreek publiek gerust beleefd aan wanneer ze ongepast gedrag vertonen).
● Geen dronkenschap of overmatig alcoholgebruik na de wedstrijden.

Bevorder een positieve sfeer, d.w.z.:

● Wees hulpvaardig voor spelers die moeite hebben om zich sociaal te binden aan het team;
● Spoor medespeelsters aan tot respectvol en sportief gedrag wanneer nodig;
● De vereniging kan alleen maar bestaan met behulp van vrijwilligers: bied jezelf aan om te helpen;
● Indien gevraagd wordt voor hulp, wees bereid om je handen uit de mouw te steken;
● Heb begrip voor andermans (on)mogelijkheden;
● Praat positief / coachend over elkaar;
● Ga met respect om met de medespelers buiten de directe omstandigheid van de sportsituatie (geen pestgedrag of ander gedrag dat ervoor zorgt dat de relatie van het teamlid met het team kan worden aangetast).

Waarop kunnen we spelers aanspreken?

Voor de duidelijkheid volgen hieronder enkele specifieke situaties, die te maken hebben met het verstoren van de trainingen en wedstrijden, zoals:

● Medespelers bewegen om dingen bewust anders te doen dan wat de trainer wil;
● Medespelers beledigen of denigrerende opmerkingen over hen maken;
● Schreeuwen of ander ongepast gedrag;
● Pesten of negatief benaderen van medespelers;
● Het steeds te laat komen (indien ouders hier een rol in spelen bij vervoer, ouders aanspreken);
● De kleedkamers niet opgeruimd/niet schoon achterlaten;
● Gebruik van mobiel tijdens de training of wedstrijd (mobiele telefoon hoort in de tas), behalve bij voorafgaand overleg wegens bijzondere situatie;

Search