Bestuur

Bestuur

De vereniging wordt geleid door het bestuur. Het bestuur bestaat uit het dagelijk en algemeen bestuur. De bestuursleden doen dit op vrijwillige basis. Tijdens de Algemene ledenvergadering worden de vertegenwoordigers door de leden gekozen voor een periode van 3 jaar. Het dagelijks bestuur stuurt naast de commissies het wedstrijdsecretariaat, materiaalbeheer, de ledenadministratie, vrijwilligerscoordinator en scheidsrechterscoordinator aan. Bij de algemene bestuursvergaderingen schuiven de algemeen bestuursleden (de voorzitters van de commissies) aan.

Om contact op te nemen middels e-mail kunt op recht op onze contact pagina.

Hoofdbestuur

Functie Naam
Voorzitter  Timen Nieuwhuis
Penningmeester Ylja van der Ent
(Wedstrijd ) secretaris Gretha Huisman
Ledenadministratie Johanna Twijnstra
Bestuurslid jeugdzaken Marlisa Groen
   
Jeugdcommissie  
CMV Marion de Witte
   
   
   

Nieuwsbrief

Vul hier je email adres in voor meer informatie.

Search