Wat gaan we doen?

07 dec, 2021
Algemene ledenvergadering 2021

Algemene ledenvergadering 2021

Info over deze activitiet

Volleybalvereniging Makkum  online 07-12-2021

AGENDA JAARVERGADERING

1.   OPENING

2.  INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN

3.   VERSLAG JAARVERGADERING D.D. 28-10-2020

4.   BESTUUR

 

Aftredende bestuursleden en niet herkiesbaar voor 2021-2022

Ylja van der Ent

PenningmeesterZittende bestuursleden

Timen Nieuwhuis

Hoofdbestuur/ Voorzitter (13-01-2018 ) 

Voorzitter jeugdcommissie (feb-2017)

Gretha Huisman

Hoofdbestuur/Secretariaat (13-01-2018)

Wedstrijdsecretariaat (13-01-2018)

Betrokken bij HB (3-04-2017)

Jeugdcommissie (september 2016)

Ellen de vries

ledenadministratie 2020/ penningmeester vanaf half 2021

Nynke Bouwhuis

Algemeen bestuurslid met name Afdeling CMV/jeugd 2020

   

 

Elma van der Logt heeft aangegeven het bestuur wel te willen versterken, maar we hebben nog meer bestuur / commissieleden nodig!

Eventuele Kandidaten voor een bestuurs of commissie functie  kunnen zich tot aanvang  van de vergadering aanmelden  bij het bestuur.Ook willen we willen aangeven dat er door de lijst van aftreden vanaf volgend seizoen diverse bestuursfuncties open komen te staan die van groot belang zijn voor de vereniging.

Het zou fijn zijn als er al leden zijn die nu alvast mee willen draaien zodat ze weten wat er allemaal moet gebeuren.

Het gaat hierbij om de volgende functie van secretaris, wedstrijdzaken jeugd, wedstrijdzaken senioren, scheidsrechtersindeling, teamindelingen (TC), zaalindeling, kleding, sponsoring, ledenwerving, acties, voorzitter, social media, websitebeheer.

5.  FINANCIEEL

5.1 Financieel Jaarverslag

5.2 Begroting 2021-2022

5.3 Verslag kascommissie

6. NOEMENSWAARDIGHEDEN

6.1 Geïnvesteerd in trainingsmateriaal

6.2 trainingen 

6.3 Sportlink boekhouding en contributie in gebruik

 

7.  Jeugdcommisie

8.  ONDERSTEUNING BESTUUR

9.  SCHEIDSRECHTERS

10. VERPLICHTE VRIJWILLIGERSTAKEN

11. RONDVRAAG

12. SLUITINGContactpersonen

Bestuur

Bestuur

Social Links

Locatie

Locatie

Search