Wat gaan we doen?

28 okt, 2020
Algemene ledenvergadering 2020

Algemene ledenvergadering 2020

Info over deze activitiet

Volleybalvereniging Makkum 28-10-2020

AGENDA JAARVERGADERING

1.  OPENING

2. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN

3. VERSLAG JAARVERGADERING D.D. 19 NOVEMBER 2019

4. BESTUUR

Aftredende bestuursleden en niet herkiesbaar

Johanna Twijnstra

Hoofdbestuur/ Ledenadministratie

Kim Mollinga Algemeen bestuurslidZittende bestuursleden

Timen Nieuwhuis

Hoofdbestuur/ Voorzitter (13-01-2018 ) 

Voorzitter jeugdcommissie (feb-2017)

Ylja van den Ent

Hoofdbestuur/ Penningmeester( sept- 2017)

Gretha Huisman

Hoofdbestuur/Secretariaat (13-01-2018)

Wedstrijdsecretariaat (13-01-2018)

Betrokken bij HB (3-04-2017)

Jeugdcommissie (september 2016)

vacant

Algemeen bestuurslid

vacant

Afdeling CMV jeugd


Eventuele kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot aanvang vergadering schriftelijk aanmelden bij het bestuur.

Nynke Bouwhuis is gevraagd als nieuw bestuurslid en stelt zich beschikbaar om de  afdeling CMV jeugd zaken op haar te nemen, ze doet nu de activiteitencommissie sinds november 2019.

Ook Ellen de Vries heeft aangegeven zich beschikbaar te stellen voor een bestuursfunctie, dit zal eerst algemeen bestuurslid zijn en meelopen dit seizoen met de penningmeester omdat zij na dit seizoen ophoud.

Eventuele Kandidaten voor een bestuursfunctie  kunnen zich tot aanvang  van de vergadering aanmelden  bij het bestuur

5.  FINANCIEEL

5.1 Financieel Jaarverslag

5.2 Begroting 2020-2021

5.3 Verslag kascommissie

6. NOEMENSWAARDIGHEDEN

6.1 Geïnvesteerd in trainings / materiaal

6.2 Nieuwe opzet training (groepstraining)

6.3 Rabo Clubactie

6.4 Sportlink boekhouding en contributie  aangeschaft

6.5 Kledinggeld.

7. SCHEIDSRECHTERS

8. VERPLICHTE VRIJWILLIGERSTAKEN

9. INVAL TRAINERS

10. CORONA

11. RONDVRAAG

12. SLUITING

Contactpersonen

Bestuur

Bestuur

Social Links

Locatie

Locatie

Search