Wat gaan we doen?

19 nov, 2019
Algemene ledenvergadering 2019

Algemene ledenvergadering 2019

  • 7:30 pm - 8:30 pm
  • Lieuwkemastraat 1, 8754 BL Makkum, Nederland
  • Contact: Bestuur

Info over deze activitiet

AGENDA JAARVERGADERING

01. OPENING

02. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN

03. VERSLAG ALV 08-12-2018

04. BESTUUR

05. FINANCIEEL

5.1 Financieel Jaarverslag

5.2 Begroting 2019-2020

5.3 Verslag kascommissie

5.4 Voorstellen ter goedkeuring

5.4.1 Nieuwe contributie opzet.

5.4.2 Verhoging contributie (2x keer trainen).

5.4.3  Betaling contributie in 8 maanden (duur van seizoen).

5.4.4 X aantal clubactie loten incasseren bij leden

06. Noemenswaardigheden

6.1 Geïnvesteerd in trainingsmateriaal

6.2 Sponsorcontract afgesloten met Erima

6.3 Nieuwe Trainers

6.3.1 Nieuwe jeugdtrainer voor de hoofdklasse meiden van C1

6.3.2 Nieuwe trainster voor de meiden van C2

6.3.3 Trainer D3 traint ook de A’s

6.4 Digital Signage scherm bij de ingang van MFC

6.5 Commissies

6.5.1 CMV-Commissie

6.5.2 Activiteitencommissie

6.6 Nieuwe Sponsoren

6.7 Rabo Clubactie

07. VOORSTEL GOEDKEURINGEN 

7.1 Opzegging lidmaatschap t/m 15 juni. 

7.2 Invoeren verplichte vrijwillige taken.

08. ONDERSTEUNING BESTUUR

09. GERUCHTEN EN VERHALEN

10. RONDVRAAG

12. SLUITING

Contactpersonen

Bestuur

Bestuur

Social Links

Locatie

Locatie

Search