Wat gaan we doen?

10 dec, 2018
Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering

Info over deze activitiet

1.   OPENING

2.   INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN

3.   NOTULEN ALV D.D. 13 NOVEMBER 2017

4.  FINANCIEEL

  1. Financieel Jaarverslag 
  2. Begroting 2018-2019
  3. Verslag kascommissie.

5.   BESTUURSVERKIEZING

6.   SPONSORING

7.   VOORSTEL GOEDKEURINGEN

  1. Kleding Fonds.
  2. Huisregels ( onze normen & waarden)
  3. Sponsor Beleid
  4. Inflatiecorrectie van 2% voor seizoen 2019-2020

8.   ONDERSTEUNING BESTUUR

9.   TOT ERELID BENOEMEN B. VAN DER WERF

10.   RONDVRAAG

11.  SLUITING

Contactpersonen

Bestuur

Bestuur

Social Links

Locatie

Locatie

Search