Wat gaan we doen?

30 nov, 2022
Algemene ledenvergadering 2022

Algemene ledenvergadering 2022

  • 8:00 pm - 10:30 pm
  • Klipperstraat 21-A, 8754 AT Makkum, Nederland

Info over deze activitiet

Volleybalvereniging Makkum  30-11-2022

AGENDA JAARVERGADERING

1.   OPENING

2.  INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN

3.   VERSLAG JAARVERGADERING D.D. 07- december 2021

4.   BESTUUR

 

Aftredende bestuursleden en niet herkiesbaar

Timen Nieuwhuis

Gretha Huisman

Hoofdbestuur/ Voorzitter

Hoofdbestuur/Secretariaat

WedstrijdsecretariaatZittende bestuursleden

Timen Nieuwhuis

Hoofdbestuur/ Voorzitter (13-01-2018 ) 

Voorzitter jeugdcommissie (feb-2017)

Ellen de Vries

Hoofdbestuur/ Penningmeester

Hoofdbestuur/ Ledenadministratie

Gretha Huisman

Hoofdbestuur/Secretariaat (13-01-2018)

Wedstrijdsecretariaat (13-01-2018)

Betrokken bij HB (3-04-2017)

Jeugdcommissie (september 2016)

Nynke Bouwhuis

Afdeling CMV jeugd

Elma van der Logt

Algemeen bestuurslidEventuele Kandidaten voor een bestuursfunctie  kunnen zich tot aanvang  van de vergadering aanmelden  bij het bestuur

5.  FINANCIEEL

5.1 Financieel Jaarverslag

5.2 Begroting 2022-2023

5.3 Verslag kascommissie

6. NOEMENSWAARDIGHEDEN

6.1 Geïnvesteerd in trainingsmateriaal

6.2 Grote Clubactie

7.  CMV

7.1 Stand van zaken qua teams

7.2 komende activiteiten

8. STAND VAN ZAKEN VVM

9. RONDVRAAG

10. SLUITING

Contactpersonen

Locatie

Locatie

Search